Senior

Med jämna mellanrum har vi samlingar för alla fantastiska seniorer och daglediga i vår stad. Samlingarna är väldigt populära. Ibland har vi en inbjuden gäst och andra gånger präglas stunden av mest sång och musik. Ett varierat programupplägg passande för de flesta seniorer. Varje samling innehåller en andakt, men också såklart mycket gemenskap kring fikaborden.

Håll utkik i vår kalender för kommande samlingar.

Varmt välkomna!