Vi fortsätter att bygga vårt pastorsteam. I Augusti kommer Sven & Vicky Bengtsson att börja som huvudpastorspar. Vi söker nu fortsatt ungdomspastor till vårt team.

Vår vision
”Vi vill på ett attraktivt sätt återspegla Guds kärlek till vår stad, så att människor i vår närhet kan finna mening med livet och hopp för framtiden genom Jesus Kristus”

Föreståndare, en pastor för hela församlingen och för vår stad.

Vi önskar en person som vill utveckla mer än förvalta.
Det handlar om att fortsätta att utveckla vårt rika Gudstjänstliv och verka för att nya generationer skickliggörs och tillåts växa i sina gåvor.

Vi önskar en person som ser mer framåt än bakåt.
Vi vill vara en kyrka som tror på framtiden för Guds församling.

Vi önskar en person som inte är främmande för att tänka utanför ramarna.
Att våga prova nya vägar för att människor ska hitta vägen fram till Kristus.

Vi önskar en person som är en god förkunnare.
Bibelförankrad och inspirerande undervisning genom evangeliets förkunnelse är en viktig del av pastorstjänsten.

Vi önskar en person som vill arbeta mot uppsatta mål.
Att tillsammans med övrigt ledarskap se till att målmedvetet arbeta för att leda församlingsutvecklingen. Det handlar om mission i vår närhet men även i de olika missionsåtagande som församlingen står i även utanför vårt lands gränser.

Vi önskar en person som är relationsinriktad.
Relationer är en viktig central del för att bygga förtroende i och runt om församlingen.
Att skapa en god atmosfär omkring sig genom att se andra människor med Guds ögon.

Vi önskar en person som rör sig fritt bland alla åldrar.
Vi är en kyrka där alla generationer är viktiga.

Vi önskar en person som önskar bygga ett gott nätverk i samhället.
En kyrka som gör skillnad i samhället. En kyrka som syns. En kyrka som behövs.

Vi önskar en person som tror på och vill arbeta för fungerande smågrupper
Betydelsen och vikten av växande och fungerande hemgrupper är en viktig del av en växande kyrka.

Vi önskar en person som ser vinsten av en församling där alla fungerar i sina gåvor.
Under stora träd växer inga små träd, att vara med och skapa en god jordmån där alla ska kunna utvecklas och fungera i de gåvor som Herren har utrustat med. Alla är lika viktiga med olika funktioner för en fungerande kyrka.

Vid intresse, vill du veta mer eller har andra funderingar på tjänsten kontakta vice föreståndare Anders Bergsell

Telefon: 073-833 99 12 Mail: anders@nybro.pingst.se