Vad vi tror på

Vi tror att Bibeln är Guds Ord. Den är tillförlitlig, och tillämpbar till våra vardagliga liv.

Vi tror på en evig Gud som har skapat allt som finns. Han existerar i tre Personer: Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Hans kärlek är total och Han är fullständigt helig.

Vi tror att synd har separerat var och en av oss från Gud och Hans syfte för våra liv.

Vi tror att Herren Jesus Kristus, som både Gud och människa, är den enda som kan försona oss med Gud. Han levde ett liv utan synd som ett exempel för oss, dog på korset i vårt ställe och återuppstod för att bevisa sin seger och ge oss kraft för livet.

Vi tror att för att få förlåtelse och bli “pånyttfödd” måste vi omvända oss från våra synder, tro på Herren Jesus Kristus och leva enligt Hans vilja för våra liv.

Vi tror att för att leva det heliga och fruktsamma liv som Gud har för oss, behöver vi bli döpta i vatten och bli fyllda med den Helige Andes kraft. Den Helige Ande ger oss kraft att använda andliga gåvor, inklusive tungotal.

Vi tror på kraften och betydelsen av Kyrkan och det nödvändiga i att troende träffas regelbundet för gemenskap, bön och nattvard.

Vi tror att Gud har utrustat oss var och en för att vara framgångsrika i att leva ut Hans syfte för våra liv, vilket är att lovsjunga Gud, göra vår del i Kyrkan och att betjäna det samhälle vi lever i.

Vi tror att Gud vill hela och förvandla oss så att vi kan leva hälsosamma och välsignade liv för att kunna hjälpa andra mer effektivt.

Vi tror att vår eviga destination är antingen himlen eller helvetet och att den bestäms av vår respons till Herren Jesus Kristus.

Vi tror att Herren Jesus Kristus kommer att komma tillbaka, som Han lovade

Vår vision: Förvandlade liv

En kyrka som lever för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.

Gud är en och möter oss i tre personer; Fadern, Sonen och den helige Ande, vilka existerar samtidigt och är av evighet.

Matt 28:19, Joh 14:16

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild och likhet.

1 Mos 1:27, Joh 3:16

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade Ord; ofelbart, varaktigt och oföränderligt.

2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21

Genom synden förlorade människan gemenskapen med Gud. Alla människor har syndat och är i behov av Guds nåd. Genom Jesu försoning, död och uppståndelse kan alla människor bli frälsta, förlåtna och få ett upprättat liv med Gud.

Rom 5:12, 17; 10:9-10

Vi uppmanar människor som har kommit till tro att döpa sig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning.

Mark 16:15-16, Apg 2:38

Dopet i den helige Ande är en särskild upplevelse efter frälsningen. En gåva till alla troende där vi får kraft till tjänst och del av Andens gåvor. De som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor.

Apg 1:5, 8; 8:15-17

Helande har köpts genom Kristi försoningsverk och är en gåva till varje människa.

Jes 53:4-5, 1 Pet 2:24

Församlingen är Kristi kropp där de troende samlas kring Ordet, bönen, nattvarden och gemenskapen. Församlingens uppdrag är att göra alla folk till lärjungar.

Matt 16:18, 1 Kor 12:27-28

Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus. Den helige Ande hjälper oss att bära andlig frukt.

Joh 8:31-32, Gal 5:22-25

Jesus skall komma åter till jorden för att upprätta Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

Apg 1:11, 1 Kor 3:12-15

Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma människorna som Gud sände sin Son till världen utan, Sonen kom för att rädda dem. Joh 3:16-17

Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma människorna som Gud sände sin Son till världen utan, Sonen kom för att rädda dem.