Välkommen till Kyrk Cafe´ Online

Välkommen att dela gemenskapen kring fikaborden, klicka på valfritt fikabord för att ansluta och slå dig ner.

Lars och Laila
Svensson

Bordvärd 1
Zoom ID 4925751500
Lösen 123456

Stängt

Bordvärd 2
Zoom ID 9208723499
Lösen 123456

Cia och Roger
Wedebrand

Bordvärd 3
Zoom ID 7477831009
Lösen 123456

Alexandra Bergström

Bordvärd 4
Zoom ID 9366471618
Lösen 123456

Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Joh 4:14