Vår dröm

Vi har en dröm om en kyrka som återspeglar Guds kärlek i alla avseenden. En kyrka som inte nöjer sig med ord utan också går till handling. Vi drömmer om en kyrka som längtar efter att få påverka sin omgivning med Guds kärlek och attrahera nya människor. En kyrka där människor kan blomma ut i sin fulla livspotential och börja finna mening med livet och hopp för framtiden genom Jesus Kristus.

All vår energi och vårt arbete går ut på att få se detta förverkligat.

Och Du…! Du är varmt välkommen att vara med!

Vi tror på medlemmen, att alla duger oavsett ålder, kön eller erfarenhet. För att ingen ska tappas bort i den stora mängden får alla som vill vara med i en mindre hemgrupp. I en sådan grupp kan man få växa i tron, ge stöd, uppmuntran och också stötta och hjälpa människor som nyss kommit till tro.
”Vi vill vara tillräckligt stora för att tjäna dig och tillräckligt små för att känna dig”.

Pastorer

Sven Bengtsson

Huvudpastor / Föreståndare
Tel: 0481-151 73
Mail: sven@nybropingst.se

Vicky Bengtsson

Huvudpastor / Omsorg
Tel: 0481-151 73
Mail: vicky@nybropingst.se

Jonathan Grenmyr

Barnpastor / Vice Föreståndare
Tel: 072-386 88 06
Mail: jonathan@nybropingst.se

John Flink

Ungdomspastor
Tel: 076-337 15 67
Mail: john@nybropingst.se

Församlingsledning

Sven Bengtsson

Huvudpastor / Föreståndare
Tel: 0481-151 73
Mail: sven@nybropingst.se

Vicky Bengtsson

Huvudpastor / Omsorg
Tel: 0481-151 73
Mail: vicky@nybropingst.se

Jonathan Grenmyr

Barnpastor / Vice Föreståndare
Tel: 072-386 88 06
Mail: jonathan@nybropingst.se

John Flink

Ungdomspastor
Tel: 076-377 15 67
Mail: john@nybropingst.se

Lena Callenryd

Församlingsledare

Styrelse

Patrik Callenryd

Ordförande
Tel: 070-525 95 25
Mail: patrik@nybropingst.se

Kristofer Limslätt

Vice ordförande

Ulf Andersson

Kassör
Mail: faktura@nybropingst.se

Malin Stenberg

Ledamot

Evelina Hård af Segerstad

Ledamot

Sven Bengtsson

Ledamot

Jonathan Grenmyr

Ledamot

Magnus Bergström

Ledamot

Hitta hit – Pingstkyrkan ligger mitt i stan