Hemgrupp

Våra hemgrupper är inte en verksamhet bland andra utan tillsammans med gudstjänsten utgör de stommen i vår församling. Det är en liten gemenskap i den stora församlingen där vi delar livet och växer i vår tro tillsammans. Vi har i ett tiotal hemgrupper som träffas på olika platser i Nybro med omnejd. Varje grupp ser olika ut och är ofta indelade i ålder eller andra gemensamma intressen. De träffas oftast varannan vecka en vardagkväll hemma hos någon i 1,5-2,5 timmar och fikar tillsammans, samtalar och ber.

Om du vill veta mer om våra hemgrupper eller redan bestämt dig för att vara med så kan du gärna kontakta Magnus Bergström på info@nybro.pingst.se så hjälper vi dig vidare.