Globalt arbete

Vi vill på olika sätt lansera evangeliet och göra människor till Jesu efterföljare, detta innebär att:

-bidra till att bilda starka nationella församlingar.
-bidra till att redan existerande församlingar stärks. Med starka avses självutbredande, utan hjälp utifrån.
-utveckla och förnya vänförsamlingskontakterna.

Vi ska aktivt uppmuntra intresserade till nya insatser och försöka skapa möjligheter för dessa att under en tid pröva sin kallelse.
Församlingen ska löpande följa och utvärdera missionsarbetet. Onådda folkgrupper ska prioriteras.

Några av de länder och folk vi hjälper just nu är:

Etiopien

Tillsamamns med samarbetsförsamlingar i Etiopien och Sveige är vi med och driver en Bibel- & Ledarskapsskola i Jinka. Församlingsledare i Omo-dalen utrustas och utmanas för att bli ännu bättre ledare. Läs mer…

Ibra

Att nå människor där det är förbjudet att missionera är radio, tv och internet viktigt. Tillsammans med Ibra ha vi en person som ansvarar för medarbetarna och produktionen. Den personen är vi med och stöttar. Läs mer…

Iran

Det är många iranier som tvingats fly sitt hemland. En stor gupp finns i Europa. Via ett stort nätverk når vi dessa med evangelium. Idag räknar vi tusentals i farsitalande församlingar. Läs mer…

Honduras

Vi fortsätter vår hjälp till utsatta barn i landet, som förmedlas via stiftelsen ”Hopp för Honduras barn”. Läs mer…

Flyktingar

När flyktingvågen nådde Sverige 2014-15, placerades närmare 500 personer i Nybro. Med nybrobornas välvillighet förmedlade vi mängder av kläder och leksaker till flyktingarna. Sedan har det fortsatt. Läs mer…

När något händer i dessa länder, gör vi allt för att för att stödja och hjälpa! Vi vill även gärna uppmuntra och hjälpa ungdomar som under en kortare eller längre period prova på mission.

När något händer i dessa länder, gör vi allt för att för att stödja och hjälpa! Vi vill även gärna uppmuntra och hjälpa ungdomar som under en kortare eller längre period prova på mission.