Information med anledning av Coronaviruset

Vi har fått frågor om hur vi förhåller oss till det nya Coronaviruset. Vi har samtalat om detta i församlingsledning och styrelse och vi följer noga utvecklingen. Vi kommer att följa de riktlinjer som expertisen sätter upp. Därför några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som kyrka.Nya restriktioner. Vad gäller i kyrkan?

I tisdags den 2021 12 07 presenterade folkhälsomyndigheten och regeringen nya åtgärder för att hindra smittspridning av covid-19. Hur berör detta vår kyrka? Om man samlar över 100 besökare (volontärer är inte inräknade i detta antal) till en allmän sammankomst har man två alternativ att välja mellan. Antingen måste alla uppvisa covid-pass. Då får man sitta var man vill. Om man inte begär covid-pass måste deltagarna hålla ett avstånd om minst en meter, ha anvisad sittplats, max 8 personer i samma sällskap. Dessutom vara mycket noggrann med andra åtgärder som t.ex. handsprit.

Nu samlar vi aldrig över 100 till en vanlig gudstjänst, och då gäller följande anvisningar. Vi behöver hålla avstånd. Inte ta i hand eller kramas. Använd handsprit. Stanna hemma och testa dig vid symtom. Vid negativt provsvar bör du vara feberfri ett dygn och känna dig frisk. Om någon i hushållet blir sjuk bör övriga personer vara extra uppmärksamma på symtom. Enligt FHM kan symtomfria personer i sådana fall gå till arbete, skola eller fritidsaktiviter som vanligt, och då även till kyrkan. I övrigt får vi tänka till och använda gott omdöme i allt som sker i kyrkan.

Angående Julens Sånger på juldagen kl. 18 är det full troligt att det kommer minst 100 personer. Vi får återkomma med besked hur vi arrangerar det på ett covid-säkert sätt.

Sedan 2020-11-09 kl. 14:00 bedömer Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Kalmar Län. Om du uppvisar något av symptomen uppmanar vi dig att kontakta vården direkt. Uppvisar du något symptom bör du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt.

Vi kommer att instruera alla våra mötesvärdar och team att hålla god handhygien och att undvika att ta gudstjänstbesökare eller deltagare i olika samlingar i hand. Även du som Gudstjänstbesökare rekommenderas undvika att ta i hand i respekt för varandra.

Samtliga toaletter är utrustade med handtvål och vi uppmanar samtliga gudstjänstbesökare att tvätta händerna med varmt vatten och tvål i minst 20 sekunder vid toalettbesök, innan de tar en fika i caféet m.m.

Som en förebyggande åtgärd kommer vi tillsvidare inte att fira nattvard och vi kommer enbart servera kaffe efter Gudstjänsten. Vi har full respekt för att vi alla kan se på detta på olika sätt och med olika bedömning av risker. Vi hoppas på din förståelse och respekt för att vi tänker olika.

Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du aktuell info, samt frågor och svar om Coronaviruset.

Vi håller tills vidare Café Mosebacke stängt pga coronaviruset. En kväll för kvinnor flyttas fram till ett senare tillfälle.