Information med anledning av Coronaviruset

Vi har fått frågor om hur vi förhåller oss till det nya Coronaviruset. Vi har samtalat om detta i församlingsledning och styrelse och vi följer noga utvecklingen. Vi kommer att följa de riktlinjer som expertisen sätter upp. Därför några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som kyrka.

Sedan 2020-11-09 kl. 14:00 bedömer Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Kalmar Län. Om du uppvisar något av symptomen uppmanar vi dig att kontakta vården direkt. Uppvisar du något symptom bör du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt.

Vi kommer att instruera alla våra mötesvärdar och team att hålla god handhygien och att undvika att ta gudstjänstbesökare eller deltagare i olika samlingar i hand. Även du som Gudstjänstbesökare rekommenderas undvika att ta i hand i respekt för varandra.

Samtliga toaletter är utrustade med handtvål och vi uppmanar samtliga gudstjänstbesökare att tvätta händerna med varmt vatten och tvål i minst 20 sekunder vid toalettbesök, innan de tar en fika i caféet m.m.

Som en förebyggande åtgärd kommer vi tillsvidare inte att fira nattvard och vi kommer enbart servera kaffe efter Gudstjänsten. Vi har full respekt för att vi alla kan se på detta på olika sätt och med olika bedömning av risker. Vi hoppas på din förståelse och respekt för att vi tänker olika.

Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du aktuell info, samt frågor och svar om Coronaviruset.

Vi kommer från och med onsdagen den 9 juni åter samlas till bön i kyrkan.

Vi håller tills vidare Café Mosebacke stängt pga coronaviruset. En kväll för kvinnor flyttas fram till ett senare tillfälle.

Som du vet så har de senaste dagarna handlat om den pandemi som drabbat hela världen. Vi har fått många frågor om hur vi förhåller oss till detta. Många känner oro och tveksamhet över att delta i Gudstjänster och sammankomster.

Nybro kommun har infört restriktioner angående besök på äldreboende. Detta innebär att våra sångstunder där kommer att ställas in tillsvidare.

Församlingsledning och styrelse kommer följa utvecklingen och vi kommer att rätta oss efter de riktlinjer som expertisen sätter upp. Var uppmärksam på din mailbox då detta tillsammans med vår hemsida är det snabbaste sätta att få ut informationen till er.

Hjälp oss gärna att sprida denna information!

Vi hoppas på din förståelse för detta beslut och om du har några frågor eller funderingar så får du gärna höra av dig.
//Församlingsledning och styrelse genom Anders Bergsell Tel. 073 – 833 99 12