Barnens Äventyr

Alla barn mellan 3-12 år är välkomna till Barnens äventyr som är under Gudstjänsttid på söndagar kl11:00-12:30.

Barnens äventyr finns för att skapa en plats, där barn i Nybro på sin egen nivå, kan få lära känna Jesus men också fördjupa sin relation med honom.

Barnens Äventyr utgår från följande kostcirkel. Vi tror att alla dessa delar är viktiga för att skapa en härlig plats för barnen där de kan få utvecklas som Jesu lärjungar.

 

Bibeln
Gemenskap
Bön och Lovsång
Lek och tävlingar
Sång, Musik och kreativitet
Församlings och missionskunskap
Personliga Gudsupplevelser

Vi har två barngrupper för olika åldrar. Stjärnorna och Hjältarna!
Stjärnorna är för barn mellan 3-8 år.
Hjältarna är för barn mellan 9-12 år.

Stjärnornas samling börjar 11:00 i källaren tillsammans med barnledare.
Innehållet fylls med samlingar och möten, varvat med lek/spel och pyssel.
Föräldrar är varmt välkomna att vara med sitt barn under hela tiden.

Hjältarnas samling börjar klockan 11:00. Man samlas på Kyrktorget innan mötet börjar med en barnledare och sitter tillsammans med på den stora Gudstjänsten fram till predikan börjar. Då går vi ut och har en gemensam samling där vi lär känna varandra, läsa bibeln, ber, leker och tävlar tillsammans.

Innan Gudstjänsttid finns möjlighet för vuxna att swisha in pengar så att ens barn kan få ge en plastpeng som representerar riktiga pengar som barnen själva kan lägga i insamlingen på barnmötet. Insamlingen går till OMO-HOPE i Etiopien. Ett barnhem som vi har ett gott samarbete med.

I vårt arbete bland barnen utgår vi från några bibelord som är vägledande för oss.

1. Jesu syn på barnen
Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade:”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.”
Mark 10:13-14

2. Att leva för andra
Han svarade honom:
Du skall älska Herren av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.”
Matt 22:37-39

3. Att ta barnen på allvar
Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.
1 Tim 4:12
Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.
Ord 22:6